O transformátorech

Měřící transformátory proudu řady SVT od firmy VIKODEK s.r.o. jsou určeny pro vnitřní použití v rozvodných zařízeních nízkého napětí s nejvyšším napětím soustavy 0,72 kV a s jmenovitým primárním proudem do 3000A. Standardní hodnoty jmenovitého sekundárního proudu transformátoru jsou 5A nebo 1A. Aktivní části transformátorů jsou uloženy v plastových krytech.Transformátory jsou řešeny jako zásuvné. Počet a poloha primárních vodičů je dána velikostí primárního proudu. Sekundární svorky jsou umístěny v horní části transformátoru pod krytkou z umělé hmoty s možností zaplombování.

Třídy přesnosti:

0,2; 0,2s – pro laboratorní měření a počítání kilowatt-hodiny;
0,5; 0,5s – pro přesné měření kilowatt- hodiny;
1 – pro běžné měření panelová měřidla;
3 – pro ostatní není tak přesné měření.

Transformátory jsou zapouzdřeny v plastovém pouzdře z vysoce kvalitního nehořlavého plastu. Použité materiály odpovídají tepelné třídě E.

Transformátory řady SVT splňují požadavky IEC 61869-1, IEC 618692, IEC 61869-3, ČSN EN 61869-1, ČSN EN 61869-2, ČSN EN 61869-3.

Výrobní sortiment firmy VIKODEK zahrnuje takové transformátory:

Typ Jmenovitý primární proud
SVT-60/A 40-300
SVT-60/B 50-300
SVT-60/C 50-400
SVT-80/A 50-600
SVT-80/B 50-400
SVT-80/C 50-800
SVT-80/D 100-750
SVT-110/A 60-1000
SVT-110/B 100-1250
SVT-110/C 100-1600
SVT-125/A 100-1600
SVT-125/B 200-2000
SVT-155/A 200-2000
SVT-155/B 200-3000
SVT-155/C 200-3000

Všechny technické parametry a rozměry transformátorů SVT jsou specifikovány na dalších stranách.

Technické údaje pro objednávku: název transformátoru + primární proud + sekundární proud + třída přesnosti + výkon + provedení.

Vlastní spotřeba Cu vedení při proudu 1A[VA]

10m 20m 40m 60m 80m 100m
1.0mm2 0.37 0.70 1.50 2.20 3.00 3.70
1.5 mm2 0.25 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50
2.5 mm2 0.15 0.30 0.60 0.90 1.20 1.50
4.0 mm2 0.09 0.20 0.40 0.50 0.70 0.90
6.0 mm2 0.03 0.06 0.12 0.18 0.24 0.30

Vlastní spotřeba Cu vedení při proudu 5A[VA]

1m 2m 4m 6m 8m 10m
1.0mm2 0.92 1.84 3.67 5.51 7.34 9.20
1.5 mm2 0.61 1.23 2.45 3.68 4.90 6.10
2.5 mm2 0.37 0.74 1.47 2.21 2.94 3.70
4.0 mm2 0.23 0.47 0.53 1.40 1.86 2.30
6.0 mm2 0.15 0.30 0.60 0.89 1.19 1.50

Dovoleně chyby proudu a úhlu pro měřící transformátory proudu

Třída přesnosti + Chyba proudu (%)
(pří hodnotách jmen.prim proudu v %)
+ Chyba úhlu (min)
(pří hodnotách jmen.prim proudu v %)
1 5 20 50 100 120 1 5 20 50 100 120
0,2s 0,75 0,35 0,2 0,2 0,2 0,9 0,45 0,3 0,3 0,3
0,2 0,75 0,35 0,2 0,2 0,9 0,45 0,3 0,3
0,5s 1,5 0,75 0,5 0,5 0,5 2,7 1,35 0,9 0,9 0,9
0,5 1,5 0,75 0,5 0,5 2,7 1,33 0,9 0,9
1 3 1,5 1 1 5,4 2,7 1,8 1,8
3 3 3

Charakteristické technické vlastnosti transformatorů SVT

Jmenovité napětí: 0,72kV
Zkušební napětí: 3 kV/1 min/50Hz
Jmenovitý primární  proud I1N: (1-3000) A
Jmenovitý sekundární proud: (5 nebo 1) A
Třída přesnosti: 0,2; 0,2s; 0,5; 0,5s; 1; 3
Jmenovitá zátěž: 1;1,5;2,5;3,5;5;7,5;10;12,5;15;20;30;45;60 VA
Jmenovitý trvalý tepelný proud: 1,2 x IN
Jmenovitý  krátkodobý tepelný proud Ith: 60 x IN
Jmenovitý dynamicky proud Idyn: 2,5 x Ith
Jmenovitý kmitočet: (50-60) Hz
Nadproudové číslo FS:  5; 10
Teplotní kategorie izolace: E (120°C max)
Teplota okolí: -20°C + 45°C
Skladovací teplota: -50°C + 80°C
Norma: IEC 61869-1, IEC 618692, IEC 61869-3; ČSN EN 61869-1, ČSN EN 61869-2, ČSN EN 61869-3